Wikipedia – orginalet och den nuvarande artikeln

I arbetet med Detektiven Emil skrev vi en artikel i Wikipedia om Emil Wern. Jag ville att vi skulle göra det för att eleverna skulle få en förståelse för att det i en wiki finns flera personer som kan skriva, lägga till och ta bort. Det är en oerhört viktig kunskp för eleverna att ha med sig eftersom de Googlar och gärna tar all fakta från just Wikipedia. Det är kanske inte så konstigt att de gör det när Wikipediaartiklaran allt som oftast ligger överst i Googlesökningen. Och om vi i skolan inte använder oss av Wikpedia på olika sätt kommer heller aldrig eleverna förstå hur Wikipedia fungerar. Jag har skrivit om artikelskrivande i Wikipedia förut.

I fredags fick eleverna titta på den text som vi skrev allra först (den översta bilden) och jämföra den med den artikel som idag finns på Wikipedia (den undre).

Eleverna fick arbeta i par och se vad de tyckte hade förbättrats i den nuvarande artikeln jämfört med ”orignalet” och även se på sånt som de tyckte hade försämrat. Det var intressant att se hur de luslästa varenda ord och ifrågasatte de ändringar som hade gjorts. De var aktiva, de undrade och jag tror att de nu börjar förstå lite av hur Wikipedia fungerar.

 

 

4 reaktion på “Wikipedia – orginalet och den nuvarande artikeln

  1. Tilläggas bör att jag ser i det arbete som din klass arbetar med, som för övrigt är mycket intressant, att ni kommer fram till att vem som helst kan ändra i Wikipedia. Jag har dock fått uppgifter om, ännu obekräftade, att det är redaktörer som också arbetar med Wikipedias innehåll därav tankarna i tidigare kommentar.

    • Jag befinner mig på en ”lärande resa” när det gäller Wikipedia. Jag har definitivt inga svar, jag och eleverna prövar oss fram. Det jag skriver om kanske inte alls stämmer, men jag är glad för att du ställer frågorna. Dina frågor tillför något nytt till mitt tänk och min nyfikenhet kring Wikipedia. Jag tror att alla som har ett konto på Wikipedia kan gå in och ändra i artiklarna, så även redaktörerna. Men som sagt, jag kan ha helt fel.

  2. Jag diskuterade just Wikipedia med en grupp elever idag och om det är en tillförlitlig källa och hur man kan använda sig av just Wikipedia. Vet du vilken kunskap och kompetens som redaktörerna som arbetar med Wikipedia har? Jag tänkte ställa Wikipedia i relation till Nationalencyclopedin som källa.

Kommentera