#plugga bättre

IMG_3175Av en slump på höstlovet hittade jag UR:s program #pluggabättre som fokuserar på att ge eleverna kunskaper om studieteknik – allt för att de ska kunna plugga bättre. Jag insåg fort att programmen skulle bli användbara i min klass. Nu har eleverna tittat på två program, ett om hjärnan och ett om anteckningsteknik och vi har tillsammans haft många intressanta diskussioner kring programmens innehåll. Jag har tagit mycket för givet när det gäller elevernas studieteknik och framför allt kring deras medvetenhet om detta så viktiga område. Det är också kul att se att eleverna uppskattar serien – det blir fniss, mycket igenkännande och en och annan överraskning under de 30  minuter som programmet pågår. Under tiden programmet pågår antecknar eleverna för fullt det som de tycker är viktigast utifrån dem själva. Efter programmets slut delar de med sig till varandra vilket innebär att de lär varandra kring det som kompisen kanske missade, inte hann med eller inte tyckte var så intressant.

Det är intressant att se hur mycket eleverna upptäcker kring sitt eget lärande och andra saker som de inte tidigare har tänkt på men som de kan utveckla och bli säkrare på. Hittills har de förstått att de behöver repetera saker som de lär sig i skolan för att det ska lära sig bättre. De har också fått veta att de själva behöver vara utvilade och äta bra för att lära sig bäst och att deras hjärna måste få vila för att funka så bra som möjligt.

Kommentera