Det didaktiska kontraktet

Jag deltar i Skolverkets matematiklyft och det är verkligen ett lyft. Framför allt de pedagogiska diskussionerna som tar fart. Att få möjlighet att askultera och att göra samma lektion som någon annan. Att få höra hur kollegan tänkte, upptäckte och tänker vidare kring dennes enskilda lektion, elevernas reaktioner, frågor och funderingar berikar mig som lärare i mitt eget klassrum. Matematiklyftet har framför allt fått mig att fundera vidare kring det didaktiska kontraktet. Tidigare har jag inte ens vetat om att begreppet fanns. Nu lär jag mig att se på mig själv och mina elever lite grann utifrån – jag byter perspektiv och fördjupar mig en aning.

IMG_3467

Även om du inte deltar i matematiklyftet finns det en helt fantasktiskt användbar webbsida som vem som helst kan använda, oavsett om du arbetar i förskola, förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, högstadiet, gymnasiet eller vuxenutbildningen.

Kommentera