Jag ser inte mig själv

Jag har sett mig själv på film där jag är tillsammans med mina elever. Jag står mitt i min undervisning. Jag ser mig själv gestikulera, hur jag lyssnar på eleverna, hur jag tittar på eleverna, ser mitt minspråk och mitt kroppsspråk.

Jag skulle vilja att någon filmade mig under flera dagar och sedan skulle jag sätta mig ner för att titta väldigt väldigt noga på hur jag beter mig. Det i sin tur gör att jag funderar på hur mina elever uppfattar mig – glad, bestämd, allvarlig, intresserad, lyssnande, nyfiken, …. Jag har ingen aning. Det här är viktiga saker men saker som jag själv aldrig blir medveten om eftersom jag inte ser mig själv utifrån och vet därmed inte riktigt vad jag förmedlar till eleverna.

Kommentera