Nyckelpigan och kamratbedömningen

Jag blev så inspirerad av denna film och den har legat och grott i mina tankar en lång tid.

Austin’s Butterfly: Building Excellence in Student Work – Models, Critique, and Descriptive Feedback from Expeditionary Learning on Vimeo.

Nu kommer jag först att testa arbetssättet tillsammans med de ettor som jag arbetar med några lektioner i veckan. Vi arbetar just nu med att utforska nyckelpigan, bl a utifrån böcker, film och ett VÖL-schema:

Photo 2014-02-11 13 00 35

Eleverna har nu fått rita en nyckelpiga, så som de tycker att en nyckelpiga ser ut:

Photo 2014-02-13 12 59 26

Därefter ska vi titta närmare på hur en nyckelpiga ser ut in i minsta detalj och rita av den. Sist ska vi jämföra med nyckelpigan som varje elev ritade först.

Vad som sen kommer att hända vet jag inte men jag tycker att det här är ett bra sätt att börja med kamratbedömning när det gäller de yngre eleverna. Filmen här ovan är också en väldigt bra introduktion till äldre elever för att de ska få syn på en arbetsprocess som är baserad på kamraternas konstruktiva feedback och att den slutligen gör att det arbete som eleverna vill presentera (oavsett ämne) hela tiden kan förbättras.

Och så var det det här med kamratbedömningen

Någon gång måste vara den första och idag blev det så. Eleverna skulle efter en bedömingsmatris, som jag har knåpat ihop men lite inspiration från nätet, bedöma varandra när de presenterade grundläggande stavningsregler, skiljetecken och språkriktighet.

Så här i efterhand var det mer fokus på själva görandet i den muntliga presentationen och mindre på innehållet men jag tycker eleverna fixade det lysande. De arbetar i hem- och expertgrupper efter Pauline Gibons bok Stärk språket stärk lärandet. Idag samlades de i hemgruppen för att bedöma varandra. Viss nervositet fanns hos vissa elever innan och tankar om att skulle verkligen kompisarna bedöma rimligt och riktigt dök upp. Vi diskuterade att det inte var meningen att någon skulle sättas dit och efter det verkade eleverna redo för att bli bedömda. Eftersom det var första gången de skulle bedöma efter en matris fick de i grupp bedöma den expert som presenterade sitt expertområde. Fyra grupper utspridda i skolan gick helt enkelt inte att följa för mig som lärare. Jag bestämde därför att varje grupp skulle ha en iPad med sig för att spela in hela bedömningssituationen. Jag hade med andra ord en väldigt anonym roll i kamratbedömningssituationen och det visste eleverna om. Jag höll mig undan. Efter lektionen fick alla elever skriva en exil ticket

20131209-205638.jpg

och det är alltid lika spännande att läsa vad eleverna tycker om den undervisning de är en del av:

 • Jag tyckte det var jättekul istället för att man ska läsa inför hela klassen 🙂
 • Det var bra att använda kamratbedömning för det fungerade bra.
 • Jag tyckte det var bra och kul för då var man inte lika nervös när det inte var så många.
 • Det var bra att arbeta med hemgruppen för att alla var snälla. Det var bra att ha en bedömningsmatris för då ser man vad man har gjort bra och mindre bra.
 • Jag tyckte det var kul att använda bedömningsmatrisen för då vet man vad man ska göra bättre.
 • Jag tyckte det var kul för att man fick höra vad sina kamrater tyckte.
 • Roligt att kamraterna bedömde och det var roligt att bedöma.
 • Bra för att man får veta vad man kan förbättra.
 • Det var bra att kompisarna fick säga vad de tyckte. Jag blev mer motiverad.
 • Det var bra för man lärde sig av varandra. Det var bra att ha användning av bedömningsmatrisen.
 • Jag tyckte det var bra och kul för att vi redovisade för bara 3 stycken istället för alla.

För mig har det varit en mycket intressant och givande eftermiddag när jag har suttit med de ifyllda bedömningsmatriserna framför mig och samtidigt lyssnat på elevernas inspelade samtal. Kloka ungar! I nästan varje bedömningsmatris så hade jag bedömt precis likadant som de. Endast vid två tillfällen tyckte jag att eleverna kunde ha bedömt sin kamrat ett snäpp högre.

Efter att ha lyssnat och tittat på elevernas bedömningar har jag några tankar och funderingar att ta ställning till:

 • Matrisen hade fokus på en muntlig presentation och jag hade inte så mycket fokus på innehållet som presenterades. Här vill jag bli tydligare med fokus på innehållet.
 • När eleverna hade valt att skriva längre texter inför presentationen så bedömdes de av sina kompisar att de läste mer innantill. Hade eleverna valt stödord eller tankekarta bedömdes de kunna läsa mer fritt och utantill. Det här vill jag lyfta med eleverna. Intressant iakttagelse.
 • Jag vill veta om varje elev tyckte att de hade blivit rimligt bedömda eller inte.
 • Jag vill att eleverna utvärderar min matris, både till form och innehåll. Kanske vill de ändra på något.
 • Eleverna kunde ha gett mer tydliga exempel på det som de presenterade.
 • Några av eleverna pratar på inspelningen om att kroppsspråk ibland stör och ibland bidrar till presentationen. När och vad stör och/eller förstör? Intressant, det vill jag veta mer om vad eleverna tycker.
 • Eleverna känner oro/rädsla/pirr inför att göra en muntlig presentation. En elev uttrycker det så här: Det känns väldigt skönt att ha samma hemgrupp sen också (i ett annat ämne med min kollega). Åh vad bra att vi får lära känna varandra i den här hemgruppen först. Då behöver vi inte vara rädd för att prata. I tvåan och trean var man ju livrädd för att redovisa. Det här var jag inte alls medveten om. Jag trodde de kände sig trygga i gruppen. Mycket intressant och oerhört viktig insikt som jag tar med mig.
 • Att spela in elevernas presentationer gav så mycket mer än vad jag först hade trott. Saker som jag kanske inte alls hade fått reda på annars. Det kändes ibland som jag satt och tjuvlyssnade på deras diskussioner. Vissa grupper spelade bara in själva presentationen medan andra grupper spelade in när de även diskuterade hur de skulle bedöma etc. Det sistnämnda gav mig allra mest.

En mycket lärorik dag för mig och ett steg i rätt riktning mot kamratbedömning. Jag är helt övertygad om att matriserna kommer se helt annorlunda ju mer vi arbetar med dem. Är du nyfiken på hur matrisen ser ut? Du hittar den här och jag tar gärna emot feedback för att utveckla den till något bättre:  Bedömningsmatris Muntlig presentation

 

 

Likt en ekorre har jag samlat på mig favoritmarkerade tweets

Jag samlar på mig favoritmarkerade tweets men läser dem aldrig. Har tidigare skrivit ett inlägg om detta. Nu har jag gått igenom de nya favoritmarkerade tweetsen och inser att jag sparar på tok för mycket. Här nedanför hittar du de länkar som jag i alla fall tycker att jag borde titta lite närmare på: De som står efter länken är de personer som twittrat om länkarna.

Inser nu att jag borde göra dessa sammanställningar lite oftare eftersom det blev en lååång lista. Vill också passa på att avsluta med några favoritmarkerade tweetar där Anne-Marie Körling säger kloka och viktiga ord som vi bör ta med oss in i klassrummet:

 

 

 

 

Jag har tittat tillbaka för att kunna se framåt

Jag har blivit så inspirerad av kollegor runt om i Sverige som på olika sätt arbetar med elevernas lärande – tänk vilken fantastisk lärarkår som varje dag undervisar runt om i Sveriges skolor. Björklund borde vara stolt som en tupp!

Jag har läst vad mina kollegor skrivit, tittat och läst på det som de länkat till och jag har lyssnat på dem när de har föreläst. När jag har inspirerats har jag självklart funderat hur jag själv arbetar med de områden som kollegorna har berättat om och hänvisat till. Utifrån det har jag funderat över min egen undervisning, min roll i klassrummet, elevernas kunskapsnivåer, elevernas lärande, elevernas inflytande på undervisningen, klassrummets utformning, elevernas språkutveckling och deras kunskaper i matematik. Elevernas resultat återspeglar min undervisning – så är det bara och det har fått mig att se tillbaka på vad jag har gjort under detta läsår för att på så sätt kunna se framåt. Se framåt och ändra på invanda mönster som behöver utvecklas och/eller undersökas djupare.

Jag satte mig helt enkelt ner och gjorde en tankekarta över saker som jag och eleverna kommer att fokusera mycket på under nästa läsår. Först kändes det lite sådär att visa upp mina ”tillkortakommanden” här på bloggen men samtidigt är det väl bara så det är. Alla lärare behöver ständigt utvärdera och fundera hur de ska utveckla sin undervisning för att eleverna ska känna sig motiverade och intresserade av den undervisning som erbjuds. Visst vore det intressant att se hur jag, du och alla andra funderar kring vårt uppdrag och tänk att samla alla våra fundering – det skulle bli värsta dokumentationen om vad vi lärare vill och behöver utveckla. En lärare till har i alla fall funderat och delgivit oss andra, nämligen Johan Falk. Han har verkligen strukturerat upp sina tankar medan ni hos mig får fundera hur jag tänker utifrån min tankekarta.

tankekarta

Nyfiket undrar jag nu hur du har tänkt, när du har tittat tillbaka för att kunna se framåt och kanske ändra något litet i kommande undervisning? Det vore så himla intressant att få ta del av.

Positiv respons och formativ bedömning

I våras började eleverna att arbeta med positiv respons och där var jag väldigt tydlig med att eleverna skulle börja ge positiv respons till sin kompis och därefter belysa förbättringsområden och sist avsluta med något positivt. Döm av min förvåning när jag själv sitter och skriver bedömningar efter en mattediagnos. Tror du att jag började med det positiva – självklart inte. Och jag som ändå är så noga med att lyfta det positiva och det som är bra i det eleverna gör i klassrummet och att eleverna ska göra likadant. Jag är väldigt noga med att det är okej att göra fel och misstag och sedan ta sig vidare därifrån. Men när jag inte är lärare i klassrummet och istället sitter hemma och tittar på vad eleverna har gjort så gick jag rakt i fällan – började med det som eleven behöver utveckla. På sätt och vis är jag glad för att det hände eftersom jag då har gjort mitt misstag/fel och kan gå vidare och utvecklas därifrån. Jag är den ständigt lärande läraren 🙂

Bedömning för lärande

Jag fördjupar mig i Bedömning för lärande (BFL) – det får bli mitt skolutvecklingsprojekt detta läsår. Mycket intressant finns också att hämta på webbsidan Bedöming för lärande. På webbsidan finns korta videofilmer där docent Christian Lundahl pratar om just BFL men jag lägger även ut filmerna här.

Starta bokcirkel på arbetstid

20120806-120743.jpg

Starta en bokcirkel på din arbetsplats och du skapar förutsättningar för pedagogiska och utvecklande diskussioner.

Almedalsnytt #1; Skola med tilltro

Skolinspektionen medverkar under Almedalsveckan och jag går alltid på något av deras seminarier. I år blev det En skola med tilltro lyfter alla elever. Där redovisades Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning från 2011. På seminariet deltog även Mats Nilsson, nytillsatt ordförande i Skolledarförbundet.

Under 2011 gjorde Skolinspektionen någon form av tillsyn i samtliga 290 kommuner och på ett eller annat sätt granskades en fjärdedel av landets skolor… En skolenkät skickades ut ill 871 grundskolor och besvarades av 31 403 elever i årskurs 5 och 9,
20 183 föräldrar till elever samt 12 621 lärare och används inför regebunden tillsyn i skolorna.

I punktform redovisar jag några saker som lyftes fram på seminariet och det är inte ett resultat som kan generaliseras till hela riket men lyfter fram vissa mönster i de brister som upptäcks:

 • Läraren tror inte att eleven kan prestera och då finns heller ingen anledning att anpassa undervisningen.
 • 1/5 av lärarna kan inte hjälpa elever i behov av stöd.
 • I skolenkäten svarade 1/3 av lärarna att rektor inte arbetar med fokus på det pedagogiska arbetet.
 • Varannan elev i årskurs 9 tycker inte att det är kul att vara i skolan och att det i sin tur påverkar förmågan att lära.
 • Många elever tycker att undervisningen är för enkel.
 • Lärarna sänker kraven för att eleverna ska nå målen.
 • Elever energidräneras av rädsla för att gå ut på rast.
 • Var tionde elev i enkäten säger att lärarna tittar bort när elever bråkar.

Vi ska tala väl om skolan men jag tycker också att det är oerhört viktigt att lyfta fram det som Skolinspektionen faktiskt ser vid sina tillsyner. Om du och jag tänker till kring detta så kan vi i alla fal göra något på vår egen skola och därmed förbättra förutsättningarna för de elever som vi dagligen möter i skolan. De har rätt att gå till skolan med förutsättningen att nå de kunskapskrav som är satta.

Generaldirektör Anne-Marie Begler talade också om att hon aldrig någonsin skulle vilja arbeta på sådana arbetsplatser som eleverna i sina anmälningar, gällande kränkningar,  beskriver.

Bedömning för lärande

Återigen vill jag lyfta fram bedömning för lärande – en fantastisk sida som tar upp många viktiga aspekter av bedömning. De har gjort 5 olika filmer som verkligen är sevärda:

Tydliggöra mål och kunskapskrav:

Skapa aktiviteter som synliggör lärandet

Återkoppling som för lärandet framåt

Aktivera eleverna som lärresurser för varandra

Aktivera eleverna som ägare av sin egen lärprocess

Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning

Twitter är en guldgruva att ösa ur. Idag hittade jag till en ny sida, Bedömning för lärande , via Twitter. En oerhört viktigt och informativ sida om bedömning. På Bedömning för lärande  hittade jag den här filmen som betonar den formativa bedömningen:

Vet av erfarenhet att det är många lärare som tycker att det är svårt att förstå vad framför allt formativ bedömning innebär. Hoppas att filmen kan vara till hjälp.