Jag har tittat tillbaka för att kunna se framåt

Jag har blivit så inspirerad av kollegor runt om i Sverige som på olika sätt arbetar med elevernas lärande – tänk vilken fantastisk lärarkår som varje dag undervisar runt om i Sveriges skolor. Björklund borde vara stolt som en tupp!

Jag har läst vad mina kollegor skrivit, tittat och läst på det som de länkat till och jag har lyssnat på dem när de har föreläst. När jag har inspirerats har jag självklart funderat hur jag själv arbetar med de områden som kollegorna har berättat om och hänvisat till. Utifrån det har jag funderat över min egen undervisning, min roll i klassrummet, elevernas kunskapsnivåer, elevernas lärande, elevernas inflytande på undervisningen, klassrummets utformning, elevernas språkutveckling och deras kunskaper i matematik. Elevernas resultat återspeglar min undervisning – så är det bara och det har fått mig att se tillbaka på vad jag har gjort under detta läsår för att på så sätt kunna se framåt. Se framåt och ändra på invanda mönster som behöver utvecklas och/eller undersökas djupare.

Jag satte mig helt enkelt ner och gjorde en tankekarta över saker som jag och eleverna kommer att fokusera mycket på under nästa läsår. Först kändes det lite sådär att visa upp mina ”tillkortakommanden” här på bloggen men samtidigt är det väl bara så det är. Alla lärare behöver ständigt utvärdera och fundera hur de ska utveckla sin undervisning för att eleverna ska känna sig motiverade och intresserade av den undervisning som erbjuds. Visst vore det intressant att se hur jag, du och alla andra funderar kring vårt uppdrag och tänk att samla alla våra fundering – det skulle bli värsta dokumentationen om vad vi lärare vill och behöver utveckla. En lärare till har i alla fall funderat och delgivit oss andra, nämligen Johan Falk. Han har verkligen strukturerat upp sina tankar medan ni hos mig får fundera hur jag tänker utifrån min tankekarta.

tankekarta

Nyfiket undrar jag nu hur du har tänkt, när du har tittat tillbaka för att kunna se framåt och kanske ändra något litet i kommande undervisning? Det vore så himla intressant att få ta del av.

Jag ställer frågor, eleverna tystnar

Den här funderingen skrev jag ner för flera år sedan. Jag kommer ihåg var jag satt när jag skrev den. Hela kollegiet var samlat och egentligen tittade vi på någon av Skolverkets filmer. Men jag var inte fokuserad på filmen utan upptagen med tankar kring hur att ställa frågor och varför eleverna ibland blev helt tysta när jag ställde frågor.

Idag funderar och tänker jag också mycket kring att ställa frågor. Skillnaden nu i förhållande till när jag skrev anteckningen här ovan, är att jag idag är mer medveten om hur jag ställer frågor. Inte sagt att jag alltid ställer de rätta frågorna men jag försöker varje dag ställa de öppna frågorna, de som utmanar elevernas tänkande. Om jag lyckas eller inte vet jag inte, men jag uppfattar inte längre att eleverna tystnar när jag frågar. Jag fortsätter att ställa mig frågande och undrande till frågandets konst och vill utveckla dem, varje dag