Lära in ute

Efter att ha läst en inspirerande artikel i Origo så ville jag pröva och se om jag kunde göra något liknande med mina elever. Utematematik blev det helt enkelt. En lång lista med olika uppdrag skrev jag, lite tog jag från Origoartikeln och lite skrev jag ner som vi arbetar med nu, t ex ”Gå ur rockringen tillsammans efter exakt 1 minut”, ”Hitta något som väger 1 kg”, ”Visa 10% på något sätt”, ”Hitta en spetsig vinkel”, ”Hitta 2/3 av ett antal” osv. Kan tyckas som relativt enkla uppdrag men så var inte fallet.

Eleverna ska i par komma överens om vad de ska säga till mig för att få uppdraget godkänt. De måste alltså prata med varandra och de måste använda matematiska begrepp. Den största utmaningen för eleverna tror jag faktiskt är att kunna definiera vad t ex en spetsig vinkel är, ett klot, en liksidig triangel, 2/3 av ett antal, 10% etc. När eleverna har förklarat för mig ställer jag följdfrågor som t ex ”Hur vet du det?”, ”Stämmer det alltid” osv. Oerhört intressanta matematikdiskussioner tar fart och en möjlighet för eleverna att använda sin kommunikativa förmåga under matematiklektionen.

Utvärdering efter lektionen blev som följande och ni ser att elever uppskattar att lära sig saker utomhus.

Kommentera