Vem och varför

DSC_0036

Jag läser Skollagen, ja, tro det eller ej med det gör jag faktiskt. Jag lusläser inte från pärm till pärm utan jag sökläser och hittar till slut det jag letar efter. Att ha skollagen i min iPad underlättar när jag vill få stöd för mina tankar. Vi lärare läser läroplanen men läser vi skollagen?

I förra veckan funderade jag på följande:

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Skollagen, Kap 1, §5 Utformningen av utbildningen

Det var några tankar kring detta och sedan blev det inte så mycket mer. Tankarna tog åter fart efter att jag hade läst Göran Svanelids inlälgg i FB-gruppen The big five:

När jag föreläser brukar jag raljera lite om de ”visioner” som man ofta hittar på skolornas hemsidor. Min poäng är vad som ofta INTE står att finna, nämligen några rader om LÄRANDE. I samma andetag ställer jag frågan: Vilken skola blir först med att sticka ut hakan och skriva att VÅR UNDERVISNING VILAR PÅ VETENSKAPLIG GRUND.

Jag tänker på mig, den enskilda läraren. Vet jag vilken vetenskaplig grund min undervisning vilar på? Vilka ”gubbar och tanter” läste jag om på lärarhögskolan och vilka av dem är gällande idag då jag är tillsammans med mina elever? När jag läste på lärarhögskolan var t ex inte de digitala verktygen i undervisningen något som diskuterades och vad säger vetenskapen om dessa verktyg idag? Eller spelar det inte någon roll att de digitala verktygen gjort sitt intåg i skolan, är det i alla fall de ”gamla gubbarna och tanterna” som fortfarande gäller? Vad säger den beprövade erfarenheten, lärarens kunskaper om vad som funkar eller inte funkar? Räcker det med att vi utbildar varandra som nätkollegor? Idag pratas det om begreppet konnektivism. Är det en inlärningsteori eller en pedagogisk tanke? Vem av alla kloka tänkare gäller egentligen, idag, nu, i ett klassrum i Sverige? Är det Lev Vygotskij, John Hattie, John Dewey, Ellen Key eller kanske någon helt annan som ska stärka mig i mitt sätt att undervisa?

Hur gör du? Vem har du i tanken när du planerar din undervisning och arbetar tillsammans med eleverna? Vilken vetenskaplig grund lutar du dig mot och vilka beprövade erfarenheter kan du referera till?

Slutligen, står det på din skolas hemsida att undervisningen vilar på vetenskaplig grund? Det gör det i alla fall inte på vår skolas hemsida…

Skollagen är vacker

Ja, jag vet inte riktigt om skollagen är vacker men vi kom att prata om skollagen på Twitter idag:

Jag kom fram till att jag måste läsa skollagen och när någon säger att skollagen är vacker måste jag definitivt göra det. Gör det du med, här är länken. Och när du och jag har läst den kan vi inspirera våra kollegor att göra detsamma.

Skolbibliotekarierna BEHÖVS

I Skolverkets rapport om den Digitala läsningen framkommer det att de elever som är goda digitala läsare också är goda traditionella läsare. Det skrev jag om här. Det som också framkommer är att elever måste kunna navigera på nätet för att till slut kunna hitta fram till den information som de behöver. Det leder mig vidare till att lyfta fram våra skolbibliotekarier – de som är utbildade i att t ex:

  • söka information
  • välja relevant information
  • bedömma information
  • sortera information

Jag tror att vi lärare skulle behöva bli inspirerade och utbildade av skolbibliotekarier för att kunna hjälpa våra elever vidare in i den fantastiska digitala lärmiljö som finns på nätet. Det bästa vore naturligtvis om skolbibliotekarien kunde vara den som undervisade eleverna om detta men så ser det inte ut på alla skolor. På min skola finns det ett skolbibliotek men om det inte finns en utbildad skolbibliotekarie vill jag inte kalla det för ett skolbibliotek, då är det mer ett bokrum. Ett skolbibliotek är så mycket mer än ett rum med böcker.

Och jag har bestämt för mig att det i skollagen står att det ska finnas skolbibliotek på alla skolor – undrar vad innebörden av ett skolbibliotek är för dem som skrivit skollagen