Att skriva sig till läsning

Efter en hel dag tillsammans med fantastiska pedagoger som arbetar med ASL behöver jag sammanfatta några av mina intryck och funderingar:

Sollentunas STL-cirkel har jag stött på tidigare och är värd att lyfta fram igen. Sollentuna använder den både i svenska och matematik

20130515-190817.jpg

20130515-190854.jpg

I Sollentuna använder de sig av Voicethread för bedömning. Värt att utforska vidare, då jag tidigare bara använt Voicethread för att presentera olika saker.

Åke Grönlund lyfte fram många olika intressanta saker och jag väljer följande: ”Effektiva arbetsmetoder är problemet, inte datorn i sig”. Du och jag kan med andra ord slarva bort elevernas tid.

Arne Trageton pratade mycket men jag tänker titta lite mer på Skrivehjulet

Intressant diskussion tog upp om vi i skolan ska träna fingersättning/tangentbordsträning eller inte. Delade meningar i gruppen. Varför är det viktigt? Ska vi lägga energi på det?

Lärarcitat: Aldrig hört någon elev som sagt: ”Det är kul att forma bokstäver” däremot att det är kul att skriva med hjälp av paddan”. Jag som lärare vinner tid att sitta och arbeta med enskilda barn när vi har paddan som lärverktyg.

Digital portfolio: Skapa elevmappar i Dropbox.

Litteratur: Stärk språket och Intelligent på tangent.

iPadkompis eller skrivkompis kan vara problematiskt som begrepp. Någon lärare hade löst det med att kalla det för skrivarpar istället eftersom inte alla barn är kompisar/kamrater med varandra men skrivarpar kan man vara ändå.

ASL/STL är många olika metoder. Varje lärare gör på sitt sätt.

4-, 5- eller 6- fältare verkar vara ett bra stödmaterial för eleverna.
Jag avslutar med:

VAR DIN EGEN KRITISKA VÄN – PROBLEMATISERA DIN UNDERVISNING.

Att skriva sig till läsning – på engelska

Jag ska låta eleverna pröva att skriva sig till läsning imorgon – på engelska. Den förträffliga appen Skolstil funkar alldeles utmärkt till ändamålet. Om man ställer om språket på paddan till engelska läser appen Skolstil upp exakt vad du skriver på engelska. Jag testade att skriva på engelska som det låter och på en gång hör jag att det blir fel då appen läser precis det jag skrivit. Jag tror på det hör – återstår att se om det stämmer.

20120902-191836.jpg

Skriva sig till läsning

Alla suger vi åt oss av att bli bekräftade, vuxen eller barn, spelar ingen roll. Därför blev jag glad när det stod skrivet om Detektiven och vi i Kreativt i klassrummet. Det är Erika Löfgren som på samlingssidan Skriva sig till läsning delar med sig och inspirerar oss andra som är nyfikna på läs- och skrivutveckling genom att använda datorn. Så här presenterar sig sidan:

En samlingssida för den som vill veta mer

Runt om i Svenska klassrum vågar fler och fler låta formandet av bokstäver vänta till förmån för ett skrivande och språkande med datorn som verktyg.  Här finns länkar till många av dessa kommuner och skolor, till bloggar, allmän information och utbildningar. Naturligtvis länkas också till Arne Trageton som beskrivit modellen i sin bok ”Att skriva sig till läsning”.
Flera av kommunsidorna länkar vidare till filmer och tidningsartiklar. Välkommen att botanisera.
Jag skulle gärna arbeta med de yngre eleverna och använda mig av Att skriva sig till läsning (ASL). Vilket spännande, utvecklande, stimulerande och engagerande arbetssätt.

Jag skrev rätt hela tiden

Med stort intresse, kreativitet och fantasi har idag en spännande berättelse kommit till. Genom att skriva på datorn slipper eleven det motoriska arbetet med pennan. Några enkla tryck på tangenterna underlättar och ger eleven tid att fokusera på innehållet, inte formen.

I 45 minuter arbetade eleven koncentrerat, ställde frågor, ljudade, läste det som eleven skrivit för att få en röd tråd i det som skrevs, frågade om bokstäver, prövade sj-ljud, ng-ljud, kopplade ihop texten med egenritad bild och avslutade till sist sin berättelse med punkt. Läs, njut och passa på att se vad eleven faktiskt kan. Hur skulle du bedöma texten och vad skulle du fokusera på i den fortsatta skrivundervisningen? Och det viktigaste av allt, elevens egen bedömning:

JAG SKREV RÄTT HELA TIDEN!

kursplanen i svenska:

  • … att använda datorn som hjälpmedel
  • genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer
  • utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och tillsammans med andra,
  • kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang

Lgr11, kursplan i svenska

  • formulera sig och kommunicera i …skrift
  • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt … skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Och har du svårt att tyda vad eleven skrev hänvisar jag till det här blogginlägget.